dimecres, 26 de juny de 2013

Lliga de debat

Dintre l'assignatura d'Educació Ètico-cívica de 4t d'ESO els alumnes han format part del projecte "El Debat", on han après de fer el procés propi de la retòrica i l'oratòria per aprendre a gestionar les oponions pròpies a través de temes relacionats amb els Drets Humans. 

Cada classe ha triat un tema. Després cada grup de tres o quatre ha buscat informació a les biblioteques, ha fet entrevistes, ha fet enquestes. Posteriorment ha escrit els arguments documentats amb els mitjans localitzats i estudiats i han preparat el debat. El debat consta de tres parts: una primera introductòria de 2 minuts, on s'anuncien els arguments, una de contraargumentació de 15 minuts, i unes conclusions finals de 2 minuts. 

El debat ha comptat també amb la figura del conductor moderador. Els debats s'han organitzat, per primera vegada a Catalunya a l'ESO en format Lliga del Debat (a l'estil de la que existeix a nivell universitari estatal), i ha comptat amb Quarts de final, Semifinals i Final, que es va fer la darrera setmana de curs. Els que votaven en cada cas eren els membres de cada classe que no participaven al debat, i que tenien uns indicadors valoratius per prendre la seva decisió de manera raonada.