dijous, 20 de juny de 2013

Curs’13-14 Oferta PQPI

PQPI: Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals 

Perfil professional: Administració i gestió 
Integrat en el curs: Preparació de la Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i possibilitat de cursar els Mòduls C per a l’obtenció de l’ESO. 
Torn horari: Tarda 
Instal•lacions: Espais de l’escola 

Més informació al telèfon 937484430 Les persones interessades en cursar aquesta formació cal que s’adrecin a la secretaria de l’escola i facilitin les seves dades de contacte. L’horari de la secretaria de l’escola durant el mes de juny és de 8h a 14h i de 15h a 19h; i durant el mes de juliol, de 8h a 14h.