divendres, 15 de febrer de 2013

Proves avaluació diagnòstica a 4t d’ESO

Ahir i avui els alumnes de 4t d’ESO estan passant les proves d’avaluació diagnòstica del Departament d’Ensenyament. És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l'educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística i en competència matemàtica. Aquesta és una avaluació externa de caràcter formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l’alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català.