dimarts, 26 de febrer de 2013

A L’ATENCIÓ DE TOTS ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

Benvolguts, 

Malauradament us fem a mans aquestes línies per comunicar-vos una tràgica notícia. Una de les nostres alumnes més petites, de P3, ens va deixar ahir a la tarda, després de patir un brot infecciós del que semblava podia haver estat la malaltia meningocòccica. Des del moment en que vàrem saber de l’existència d’aquesta possibilitat a través del Servei d’Epidemiologia del Vallès – ahir al migdia – ens posàrem en contacte amb les famílies del grup d’aquesta nena que varen ser convocats la mateixa tarda a una trobada amb una doctora del Departament de Sanitat. En aquesta reunió es donaren les pautes d’actuació pertinents i es lliurà a cadascuna de les famílies unes dosis preventives de rifampicina, l’antibiòtic adient per aquest tipus d’acció preventiva. Segons ens comunicà el servei d’epidemiologia el grup de risc al qual calia incidir és el format per la família, mestres i companys i companyes de classe de la nena, conegudes per part dels metges les rutines habituals dels alumnes de P3 a l’aula, el pati, menjador i acollida. La resta d’alumnes de l’escola, segons ens digueren les persones responsables del Departament de Salut, no formen part d’aquest grup de risc immediat, inclosos els altres grups de P3. Aquest mateix matí hem sabut per part del Servei d’Epidemiologia que les anàlisi fetes no han detectat la presència del bacteri meningococ, sinó la d’un altre bacteri responsable de la malaltia, el pneumococ. D’aquesta manera, segons ens han dit personalment les persones responsables, l’actuació d’ahir, que es va fer sota sospita, no era necessària, però en cap cas improcedent. Tot i això hem sol•licitat al Servei d’Epidemiologia del Vallès la redacció d’un escrit on de manera oficial es comuniqui a totes les famílies de l’escola la idoneïtat de les mesures preses fins al moment, així com possibles pautes d’observació que calgui adoptar aquests dies. 

Més enllà de l’estricte procediment mèdic el més rellevant per a nosaltres és la tragèdia intrínseca al fet de la mort d’una nena de l’escola, especialment d’una nena tan petita. Sovint els alumnes d’Educació Infantil, i especialment els de P3, ens fan sortir un somriure quan els creuem pel passadís, fins i tot en els moments de més pressió o estrès. Elles i ells són l’alegria de l’escola i la més gran esperança de futur. Notícies com les d’avui ens afecten profundament. Manifestem el nostre condol a la família i posarem tots els nostres esforços per ajudar-los en el que calgui, així com per ajudar a superar aquest tràngol als altres nens i nenes del seu grup. 

Att, La Direcció