dilluns, 14 de gener de 2013

Concurs "Generación Euro"

El passat divendres, es va realitzar una sessió de formació per professors al Banc d'España de Madrid dins del marc del concurs Generación Euro, on hi van assistir tots els professors que havien presentat equips a la primera fase del concurs i que l'havien superat. La primera fase del concurs consisteix en respondre 30 preguntes, tipus test, sobre el Banc Central Europeu i la política monetària. En aquesta primera fase vam presentar 3 grups de primer de batxillerat i l'han superada dos. Per tant, la professora d'economia va assistir en aquesta jornada. 

A partir d'ara, aquests dos grups participen a la segona fase del concurs que es basa en presentar una previsió sobre quina decisió prendrà el Banc Central Europeu el proper mes de febrer sobre el tipus d'interès.