dijous, 20 de desembre de 2012

Declaració del Consell Escolar de Catalunya

El Consell Escolar de Catalunya, organisme superior de participació de la comunitat educativa no universitària, ha fet un posicionament davant l'Avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat en l'educació. L'Escola Pia de Catalunya, la Fundació Educació Solidària i la Fundació Servei Solidari s'adhereixen a aquest posicionament. Us adjuntem el text de la declaració del Consell Escolar.