dimecres, 24 d’octubre de 2012

Proves d’avaluació diagnòstica

Ahir i avui dimecres els alumnes de 5è de primària i els alumnes de 3r d’ESO han fet les proves d’avaluació diagnòstica. Cada any es convoca la prova d'avaluació diagnòstica d'educació primària i d'ESO, centrada en les competències bàsiques del currículum. Aquesta prova, organitzada pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i que té caràcter orientador i formatiu per als centres, ha de permetre avaluar l’assoliment de la competència comunicativa lingüística i de la competència matemàtica al final del cicle mitjà d’educació primària i del segon curs de l’ESO.