dimecres, 28 de març de 2012

Excursió PQPI

El passat dilluns 26 els alumnes dels PQPI d’auxiliar administratius i els d’auxiliar de venda van realitzar una sortida a Barcelona. En aquesta sortida els alumnes del curs d’administratiu van visitar la fàbrica de cafés Bracafe i el SEFED de l’Escola Pia Calassanci. 

El SEFED és programa formatiu que té com a finalitat capacitar persones en el camp de l'administració i la gestió empresarial mitjançant la metodologia de la simulació d'empreses, i té un cert paral•lelisme amb el sistema de simulació d’empresa que fan els nostres alumnes aquí a l’escola. 

Els alumnes del curs de venda també van visitar el SEFED de l’Escola Pia Calassanci i la Fundació Servei Solidari, fundació de l’Escola Pia destinada entre d’altres coses a l’ajut de persones en risc d’exclusió social, impartint cursos de formació o ajudant-los a muntar els seus propis negocis. Aquesta fundació ha estat la destinatària de la recaptació de les tres edicions del Mercapia que duen a terme cada anys els alumnes del PQPI.